Skip til primært indhold

Viden om sygeplejefaget

Sygeplejefaget har en lang historie i Danmark og er i dag en af de største videregående uddannelser i Danmark. Nedenfor finder du nogle generelle informationer om faget.

Sygeplejersker bliver ansat inden for sundhedsområdet til en lang række forskellige opgaver. Som sygeplejerske kommer du tæt på mennesker, der er i en vanskelig situation. Du skal derfor kunne leve dig ind i patientens livssituation og samtidig være parat til at træffe en selvstændig beslutning og handle hurtigt.

I dag har ca. 50.000 sygeplejersker beskæftigelse i Danmark. Af disse arbejder de fleste på sygehusene, men flere arbejder også på plejehjem, i kommunernes hjemmepleje og ældrecentre, i psykiatrien, sundhedsplejen og hos praktiserende læger. Mange sygeplejersker vælger faktisk at arbejde kortere eller længere tid i udlandet, og ledighedsprocenten for sygeplejersker i Danmark er helt nede på omkring 1. 

De første danske sygeplejersker blev uddannet tilbage ved Diakonissestiftelsen i 1863, og i 1950 blev de 7 første mandlige sygeplejestuderende optaget på uddannelsen ved Rigshospitalet. Siden dengang har sygeplejefaget i Danmark udviklet sig meget. 

Nedenfor har vi samlet nogle links, hvor du kan høre podcast om arbejdet som sygeplejerske og læse om sygeplejefagets historie.

APPFWU02V