Skip til primært indhold

Karriere og job

I Region Syddanmark er der gode muligheder for at arbejde som sygeplejerske. Både fagligt og geografisk spænder jobmulighederne bredt.

Der findes et utal af forskellige job- og karrieremuligheder inden for sygeplejefaget. Sygeplejersker er typisk ansat på et sygehus eller i en kommune, men de kan også være privat- eller statsansat. I Danmark er ledighedsprocenten for sygeplejersker lav.

Som sygeplejerske har du mange karriereveje

sygehuse er sygeplejersker den største faggruppe. På offentlige eller private sygehuse arbejder sygeplejersker bl.a. på intensiv- og akutafdelinger, skadestuer, ambulatorier, medicinske og kirurgiske sengeafdelinger, psykiatriske afdelinger, børneafdelinger og barselafdelinger. Du kan læse mere om karriereveje for sygeplejersker i Region Syddanmark på regionens hjemmeside

I kommunerne arbejder sygeplejersker ofte inden for hjemmesygepleje, sundhedspleje, plejecentre og ældrecentre, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedscentre, kommunale akutfunktioner og socialpsykiatriske botilbud.

Som sygeplejerske har du også andre karrieremuligheder inden for f.eks. arbejdstilsynet, lægepraksis, hospice, asylcentre, fængselsvæsenet, forsvaret, medicinalindustrien, forskning, undervisning og konsulentvirksomheder. Der er desuden mulighed for at arbejde i udlandet og videreuddannelse. 

Mulighederne for at arbejde som sygeplejerske er mange, og der er også brug for DIG, der har lyst til at arbejde med og gøre en kæmpe forskel for andre mennesker.  

Nedenfor kan du finde links til aktuelle jobmuligheder som sygeplejerske i Region Syddanmark og i de syddanske kommuner. 

APPFWU02V